Arkitektkontoret drives av sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten. Selskapet ble opprettet 01.01.2002.

Vår målsetting er å kunne tilby høyt kvalifisert og profesjonell bistand i forbindelse med ulike byggeoppdrag i regionen vest for Oslo.

Tidligere arbeidssted:

1998 1.2.3… Sivilarkitekter AS, Asker. Prosjektering av eneboliger, hytter og tilbygg og regulering.
1997 Røyken kommune, reguleringsavdelingen.
1994 Lunde og Løvseth Arkitektkontor AS, Oslo. Store byggeprosjekter
1991 Riksantikvaren, Oslo. Saksbehandler på bygningsavdelingen.
1988 SA Arkitekter AS, Oslo. Saksbehandler / arkitekt for boligprosjekter/salgsprosjekter
1986 Arkitektkontoret Lysaker Mølle AS. Saksbehandler og medarbeider i store prosjekter.
1981 Landskapsarkitektene Skjold, Sægrov og Torpe AS, Stavanger. Teknisk tegner
  
1995-1996 Medlem av Oslo Hagebysselskaps byggesaksutvalg. Behandle byggesaker for styret.
1995-1997 Medlem av Oslo Hagebysselskaps utomhusplanutvalg.

Utdannelse:

2003 BI, Spesialisering i prosjektledelse.
1991 Oslo Ingeniørskole, Edb anvendt på by - og regionplanlegging.
1986 Norges Tekniske Høgskole, Arkitektavdelingen, Sivilarkitekt.